DORMA  

Firma DORMA sa člení na päť divízii:

● DVEROVÁ  TECHNIKA
     o Samozatvárače
     o Kovania
     o Zámky

● AUTOMATIKA

● BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA
     o Prístupové systémy
     o Požiarna bezpečnostná technika

● KOVANIA PRE SKLENENÝ PROGRAM

● DELIACE STENY A SYSTÉMY

 

Katalóg výrobkov: