GUARD

Firmu založil v roku  1900 vo Viedni Karel Mudroch a v roku 1904 sa usadil na Morave v Tišnově. Hlavným výrobným programom boli dozické a visiace zámky vyrábané podľa svojich vlastných patentov..

V roku 1932 uviedol na trh vlastný patent zámku s cylindrickou vložkou pod chránenou značkou GUARD spĺňajúci vysoké nároky na bezpečnosť a pevnosť.
Firma “Karel Mudroch“ bola v Československu nielen prvou, ale dlho aj jedinou firmou vyrábajúcou cylindrické zámkové vložky.

Ďalší rozvoj firmy prerušila druhá svetová vojna a po nej združstevnenie podniku.
Na tradíciu vysokej kvality nadviazali potomkovia zakladateľa firmy v roku 1991 založením firmy GUARD – Mudroch, spol. s.r.o. a zaujali tak popredné miesto medzi výrobkami svojho druhu:

● Bezpečnostné vložky
● Uzamykacie systémy
● Špeciálne a nábytkové zámky


 

Katalóg výrobkov: